loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

Sklep internetowy www.ideanord.pl prowadzony jest przez:

logo

IDEA NORD Sp. z o.o.

ul. Raczkowska 183D

16-400 Suwałki

tel. +48 500 098 332
tel. +48 691 393 972

e-mail [email protected]NIP 844-18-36-803

KRS 0000015256---numer rachunku bankowego---

53 1500 1719 1217 1002 3678 0000 /Bank Zachodni WBK/ Kod swift do przelewów międzynarodowych: WBKPPLPP

----------------------------------------------------I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Sklep IDEA NORD prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.ideanord.com.pl

 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z jego akceptacją.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godzinny na dobę przez cały rok.

 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 3. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta.

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania oraz adres, na który ma być zrealizowana dostawa

 • adres e-mail

 • numer telefonu kontaktowego

 1. Zamówienie jest realizowane w 24 godziny po zakupie tylko wtedy, gdy zamawiany Towar znajduje się w magazynie Sklepu.

 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo.

III. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terenie Polski:

 • przelew bankowy

 • przesyłka pobraniowa dla zarejestrowanych użytkowników

 • paypal

 • payu

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Produkty zakupione w sklepie internetowym IDEA NORD dostarczane są przesyłkami kurierskimi, wybrane towary również Pocztą Polską .

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Pocztę Polską bądź Firmę Kurierską.

 4. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru IDEA NORD Sp. z o.o. wyśle ponownie przesyłkę  jeżeli kupujący pokryje koszta ponownej wysyłki oraz ewentualnej opłaty jaką ponieśliśmy przy odbiorze nieodebranej przesyłki.

V. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym IDEA NORD Sp. z o.o. są objęte gwarancją ( okres gwarancji zawsze podany jest w opisie).

 2. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 4. POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby IDEA NORD Sp. z o.o. (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. lub [email protected]. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Do odsyłanego towaru klient zobowiązany jest dołączyć paragon ; numer lub kopię faktury VAT oraz numer konta, na który ma być wykonany przelew.Koszt zwrotu towaru reklamowanego ponosi konsument.

 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. Po pozytywnej weryfikacji jego stanu, nasza firma prześle zapłacone pieniądze w ciągu najpóźniej 14 dni na wskazane konto.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie), informujemy:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEA NORD Sp. z o.o., ul. Raczkowska 183D, 16-400 Suwałki, tel. 87/5654132, [email protected].

  Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i wynikających z umowy sprzedaży rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji działań marketingowych.

  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy-dokonania zakupu, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

  Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora.

  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.